• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Наради при ЗДВД

2013-2014 н.р.

Нарада при ЗДВД ( 3 вересня )

- про планування виховної роботи

- про реалізацію програми Національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020 рр.

- складання банку даних учнів школи.

Нарада при ЗДВД ( 24 жовтня )

- про методи педагогічного впливу на неповнолітніх

- про організацію відпочинку учнів в канікулярний час

Нарада при ЗДВД ( 28 листопада )

- оновлення банку даних учнів, що стоять на внутрішкільному обліку

- про заходи щодо попередження захворювання на грип на ГРЗ

Нарада при ЗДВД ( 12 грудня )

- про підготовку Новорічно-Різдвяних свят

- про попередження злочинності серед учнів

Нарада при ЗДВД ( 3 січня )

- про завдання виховників на ІІ семестр

- про роботу класних керівників з учнями з девіантною поведінкою

Нарада при ЗДВД ( 20 лютого )

- про відвідування учнями школи

- про стан гурткової роботи

Нарада при ЗДВД ( 4 березня )

- про чергування вчителів у школі та на подвір’ї

- про проведення Шевченківських днів у школі

Нарада при ЗДВД ( 10 квітня )

- про організацію акції «Чисте подвіря»

- про роботу учнівського самоврядування

Нарада при ЗДВД ( 22 травня )

- про організацію пришкільного табору з денним перебуванням учнів

- про заходи щодо запобігання нещасних випадків

- про підсумки роботи виховників з впровадження Програми Національного виховання учнівської молоді на 2008-2020рр.

План заходів

Заголовок

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ст.

щодо виконання Загальнодержавної програми

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»

на період 2012-2016 року

№ з/п

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

Проведення у школі Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 грудня) уроку на тему: «Не дай СНІДу шанс».

1 грудня Щорічно 2012-2016р.р.

Класні керівники, фельдшер лікарської амбулаторії

2.

Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

Проведення заходів «Літо» з метою запобігання правопорушенням серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладу відпочинку та оздоровлення, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній період.

Червень 2013-2016рр.

Дирекція школи

3.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти з метою забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

1. Забезпечення збільшення кількості дітей, залучених до роботи у гуртках.

2. Підвищення рівня правової освіти дітей шляхом проведення право освітніх та правороз’яснювальних заходів.

Постійно

Постійно

Дирекція школи,

класні керівники

4.

Підвищення рівня сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків

1. Проведення з батьками семінарів, тренінгів, що сприяють формуванню сімейних цінностей.

Вересень 2012-2016рр.

ЗДВР, класні керівники

5.

Своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

1. Проведення Всеукраїнського рейду «Урок» з метою виявлення дітей, що не приступили до навчання, профілактики правопорушень і злочинів серед учнів.

Вересень

Дирекція школи,

класні керівники

6.

Забезпечення функціонування системи захисту дітей від жорстокого поводження, проведення відповідної профілактичної роботи

1. Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків, педагогічних працівників з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми, а також запобігання насильства у середовищі самих дітей.

Постійно

Дирекція школи,

класні керівники

7.

Активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі

1. Запровадження нових методів і форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

Постійно

Адміністрація школи, класні керівники

План заходів

Хотинської ЗОШ І-ІІІ ст.

щодо протидії торгівлі людьми

на період 2012-2015 рр.

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавець

Примітка

1

Здійснювати профілактичні заходи з метою попередження скоєння правопорушень , пов’язаних з організованою злочинною діяльністю в сфері торгівлі людьми

(проведення з батьками лекцій)

Жовтень

2013-2015рр.

ЗДВР Лагнюк Н.С. класні керівники

2

Розвивати співробітництво з ССМ , широко використовувати міжнародний досвід у запобіганні та протидії торгівлі людьми.

(проведення з учнями бесід, відео лекторіїв на дану тематику)

Щорічно

2012-2015рр.

Районний центр СССДМ

3

Круглий стіл : «Правила поведінки в різних життєвих ситуаціях»

2012,2014 рр.

ЗДВР Лагнюк Н.С., педагог-організатор Павлова Т.Г.

4

Конкурс дитячих малюнків «Ні – торгівлі людьми !»

Щорічно

2-7 клас

Класні керівники

Вч.образотворчого мистецтва

5

Нарада при ЗДВР щодо протидії торгівлі людьми та боротьби з нею

Щорічно з 2013 по 2015рр.

ЗДВР Лагнюк Н.С.

6

Випуск газети «Шкільне життя»

Щорічно до 2015р

Педагог-організатор Павлова Т.Г.

7

Оформлення літературної виставки у шкільній бібліотеці

Постійно

Бібліотекар Мамчур Т.П.

8

Проведення анкетування «Причини торгівлі людьми», «Що таке торгівля людьми»

Щорічно

2012-2015рр

ЗДВР Лагнюк Н.С. , педагог-організатор Павлова Т.Г., класні керівники

9

Інформування відділу освіти районної державної адміністрації про проведену роботу

Кожного півріччя до 20 числа місяця , що настає за звітним періодом , починаючи з грудня 2012р

ЗДВР Лагнюк Н.С.

Робота педагога – організатора з молодіжними організаціями, як простір самореалізації особистості. (Доповідь педагога-організатора Павлової Т.Г.)

У своїй діяльності педагог-організатор весь час має працює над створенням сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізації у навчально-виховному процесі школи, реалізації культурнонаціонального, духовного і фізичного стану учнів, що є основою патріотичного, морально-естетичного та національного виховання учнів, а також складовою змістовного дозвілля.

Найкраще середовище для саморозвитку та саморелізації учнів це шкільна дитячо-юнацька організація. Дитяча організація – прекрасне місце для задоволення природних потреб дитини в діяльності і спілкуванні. Але саме така дитяча організація, де дорослому відведена роль помічника, а не організація дітей, у якій дорослий вирішує, що для дитини добре, а що ні. Дитина внутрішньо мудра й реалістична, якщо їй дати спокій, залишити без усяких навіювань з боку дорослих, створити певні сприятливі умови, допомогти, вона сама розвинеться настільки, наскільки вона здатна розвинутись. За цим принципом і слід будувати роботу дитячо-юнацьких організацій.

Виховна робота в школі у 2013/2014 н.р., так як і в попередні роки, базується на основі Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008/2020 роки по ціннісних ставленнях:

· До держави і суспільства;

· До історичних, культурних і духовних надбань рідного краю;

· До сім’ї, родини, людей,

· До себе;

· До праці;

· До природи;

· До мистецтва

Відповідно до цих ціннісних ставлень у школі створені дитячі організації.

Організація «Козацька Республіка» створена для формування у дітей історичних, культурних та духовних надбань до рідного краю, до держави і суспільства. Починаючи з 5 класу всі учні школи є активними членами Козацької Республіки. З великим задоволенням беруть участь у спортивних змаганнях, підтримуючи дух козацтва. Це дитяче об’єднання діє по всьому районі і кожного року у червні відбувається звіт по проведеній роботі, в якому наша школа постійно бере участь.

Одним із способів виховання учня як активного громадянина суспільства і залучення його у організацію простих форм управління є – організація роботи в школі учнівського самоврядування.

В нашій школі діє учнівське самоврядування «Лідер». У шкільному учкомі є шість комісій:

- дисципліни і порядку;

- навчальна;

- культурно-масова;

- прес-центр;

- спортивно-масова;

- по роботі з ДОМШ «Веселка».

Організаційно-методичне супроводження здійснюють куратори у складі:

директора школи;

заступника директора з навчально-виховної роботи;

педагога організатора;

заступника директора з виховної роботи;

вчителя фізкультури;

вчителя початкових класів.

Очікувані кінцеві результати реалізації учнівського самоврядування :

- усвідомлення учнівською молоддю важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні школи, району, села;

- розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді;

- оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності ;

- активувати молодь до активної участі в самоврядуванні.

Лідер школи Крумшин Олександр є активним учасником Школи лідерів району. Бере активну участь у районних засіданнях лідерів учнівського самоврядування, де на даний момент часу йде підготовка до Дня дублера, дітям цікаво брати участь у таких заходах, адже, це дає можливість для різностороннього розвитку особистості.

Комісії учкому допомагають у підготовці до культурно – масових, спортивних та розважальних програм, тісно співпрацюють із своїми кураторами.

Дитяче об’єднання «Веселка» є основою для формування в дітей навичок самостійності, дружелюбності, товариськості, взаємодопомоги, дає дитині моральні засади, що в майбутньому продовжуються у роботі об’єднання «Лідер».

Основні сфери діяльності педагога – організатора - організація учнівського самоврядування, організація та проведення позакласних заходів, забезпечення якісного рівня дозвілля школярів, максимальне залучення учнів до усіх форм та видів позакласної роботи та позашкільної діяльності.

Основним завданням виховного процесу в школі вбачаю допомогти становленню людини, створити умови для постійної праці душі, яка є осмисленням себе, своєї сім’ї, свого народу, держави, людства.

Пріоритетним у своїй роботі вважаю забезпечення всебічного і гармонійного розвитку особистості, керуючись загальнолюдськими цінностями та вшанування традицій свого народу.

Кiлькiсть переглядiв: 1018

Коментарi